ΤΒΒ, ΤΓΦΠΑΠ, ΤΓΙΥΠ – Ανακοίνωση για Τελική Παράταση

ΤΒΒ, ΤΓΦΠΑΠ & ΤΓΙΥΠ: Τελική Παράταση για Καρτέλα Πρακτικής μέχρι 27/5/2024 (ώρα 23.00). Η προθεσμία αυτή είναι για εσάς. Οι έλεγχοι, αντιστοιχίσεις κτλ. θα ολοκληρωθούν από το Γ.Π.Α. και μετά την προθεσμία. Παρακαλούμε, αφού υποβάλετε την Καρτέλα, περιμένετε. Αν υπάρχει κάποιο θέμα θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

 Λάθη στην Καρτέλα Πρακτικής στα στοιχεία Φορέα (Επωνυμία, Νόμιμος Εκπρόσωπος, ΔΟΥ, Διεύθυνση κτλ.) μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στην έναρξη της Πρακτικής αυτού/αυτής που έχει το λάθος καθώς θα πρέπει να γίνει «τροποποίηση Σύμβασης». Οπότε άμεσα κάντε παρακαλούμε έλεγχο στα στοιχεία που έχετε βάλει στην Καρτέλα και ενημερώστε με mail μόνο αν εντοπίσετε κάποιο λάθος στην Καρτέλα σας ώστε να διορθωθεί.