ΤΚ – Παράταση για την Εγγραφή και την Καρτέλα Πρακτικής

 

Η ημερομηνία λήξης για την Εγγραφή και την Καρτέλα Πρακτικής στο Τμήμα Κτηνιατρικής παρατείνεται έως και 28 Μαΐου 2024 και ώρα 23.00