ΤΨΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΑ

Ι. Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΠΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/7/2024, η προθεσμία συμπλήρωσης μέσω του «Δελτίου Πρακτικής Άσκησης» της
a) της «Εγγραφής»
και
b) της ανάρτησης των δικαιολογητικών, ανεξαρτήτως διαστήματος διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης, και της
c) «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα με Κωδικό Γκρουπ Θέσης από τον ΆΤΛΑ),

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ως την Τρίτη 28/5/2024 (21:00)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! ΔΕ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ