Γ” Κύκλος – Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών για το Ακ. Έτος 2023-24

Την Παρασκευή 07 Ιουνίου 2024 και ώρα 11πμ, θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ακαδ. Έτους 2023-24, η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.
Οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να παρακολουθήσουν την ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ μέσω MS TEAMS: