ΤΗΜΜΥ – Παράταση για την συμπλήρωση Καρτέλας ΠΑ

Για τους/ις φοιτητές/τριες του ΤΗΜΜΥ  αποκλειστικά, δίνεται παράταση έως 06/06/2024 (12:00) για την  συμπλήρωση της «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα με Κωδικό Γκρουπ Θέσης από τον ΆΤΛΑ)