ΤΜ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Για τους/ις φοιτητές/τριες του Τμήματος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ με ( νέο διάστημα εκπόνησης)  Έναρξη Πρακτικής 8 ΙΟΥΛΙΟΥ – 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ δίνεται παράταση έως 14/06/2024 (23:59) για συμπλήρωση μέσω του «Δελτίου Πρακτικής Άσκησης»
a) της «Εγγραφής»
b) της ανάρτησης των δικαιολογητικών   και της
c) «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα με Κωδικό Γκρουπ Θέσης από τον ΆΤΛΑ)