Τμήμα Οικονομικών Επιστημών παράταση για Έναρξη Αύγουστο ή Σεπτέμβριο

Για τους/ις φοιτητές/τριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που επιθυμούν να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Αύγουστο ή Σεπτέμβριο  δίνεται τελική παράταση έως Τετάρτη 19 Ιουνίου και ώρα 14:00 για συμπλήρωση μέσω του «Δελτίου Πρακτικής Άσκησης»
a) της «Εγγραφής»
b) της ανάρτησης των δικαιολογητικών,  και της
c) «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα με Κωδικό Γκρουπ Θέσης από τον ΆΤΛΑ)