Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΙΑΚΑ για τις θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2023-2024

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/-τριες,
μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων  για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021 -2027», όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος.(Πρακτικό 16ης/29-05-2024), αλλάζει καθώς προστίθεται ένα άτομο στους ήδη επιτυχόντες .
Για όλους/-ες τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες όπως φαίνεται στο πρακτικό 16ης/29-05-2024 καθώς και ο/η φοιτητής –ια που έγινε δεκτός μετά την ένσταση,  η προθεσμία 1) υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής»  2) ανάρτησης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών  και 3) υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα με κωδικό group θέσης από το ΑΤΛΑΣ που σας δίνει ο Φορέας αφού αναρτήσει τη θέση) ορίζεται από Παρασκευή 21 Ιουνίου στις 15:01 έως Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 στις 9:00 π.μ
Παρακαλούμε θερμά, για την ομαλή ροή των διαδικασιών, να υποβάλετε τις ηλεκτρονικές φόρμες (μενού «φοιτητές») εμπρόθεσμα_πρώτα τη φόρμα Εγγραφής και μετά τη φόρμα Καρτέλας Π.Α., με πολλή προσοχή στα στοιχεία σας στην συμπλήρωση και να μην αφήνετε τις εκκρεμότητές σας στην εκπνοή της εκάστοτε προθεσμίας.

Οι «Εγγραφές» και οι «Καρτέλες Πρακτικής Άσκησης» θα υποβληθούν μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr. Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ, ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ