ΠΤΔΕ: Παράταση προθεσμίας για Εγγραφή, Ανάρτηση δικαιολογητικών & Καρτέλα Πρακτικής

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά τους συμμετέχοντες φοιτητές στην Πρακτική Άσκηση του ΠΤΔΕ Δίνεται Παράταση στις προθεσμίες της ανακοίνωσης των οριστικών Αποτελεσμάτων ως εξής: Η συμπλήρωση στη διεύθυνση...

Περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος...

Περισσότερα

Προσωρινά αποτελέσματα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, για το Ακαδ. Έτος 2023-2024

Αγαπητοί/τές φοιτητές/τριες, Στο αρχείο που ακολουθεί, βρίσκεται η λίστα κατάταξης των ωφελούμενων φοιτητών/τριών (με αριθμό φοιτητικού μητρώου) για θέσεις Πρακτικής Άσκησης  ακαδ.έτους 2023-2024, , που πληρούν τις...

Περισσότερα

Παρουσίαση ενημέρωσης Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για το Ακ. Έτος 2023-24

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των φοιτητών/τριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, για...

Περισσότερα

Εκδήλωση Ενημέρωσης Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ακ. Έτους 2023-24

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, Την Δευτέρα 11  Μαρτίου 2024 και ώρα 14.00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  για την Αμειβόμενη Πρακτική ακαδ.έτους 2023-2024, μέσω MS Teams...

Περισσότερα

ΠΤΔΕ Παράταση προθεσμίας για Μαιο

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τήτριες, Δίνεται παράταση στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής, αποστολή δικαιολογητικών & Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης για έναρξη διαστήματος 1/5/2023, έως και Τρίτη 4 Απριλίου...

Περισσότερα