Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Κτηνιατρικής για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί/τες φοιτητές/τριες, Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε τη λίστα των ωφελούμενων για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό...

Περισσότερα

Παρουσίαση Εκδήλωσης Ενημέρωσης Τμήματος Κτηνιατρικής

Αγαπητοί /τές Φοιτητές/τριες, Σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη (15/12/2020) του διαστήματος υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής (λήξη στις 15/01/2021) του τμήματος...

Περισσότερα

Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήμα Κτηνιατρικής

Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήμα Κτηνιατρικής

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τους/τις τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος Κτηνιατρικής για το ακαδημαϊκός...

Περισσότερα

Τμήμα Κτηνιατρικής: Διευκρινήσεις-Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια 2 μήνες. Χρονικό διάσημα μικρότερο των 2 μηνών δεν είναι δεκτό και δε θεωρείται ολοκληρωμένη πρακτική. Μετά την απόφαση του Τμήματος Κτηνιατρικής για παράταση της περιόδου πρακτικής...

Περισσότερα

Νέα Παράταση Προθεσμίας για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση για το Τμήμα Κτηνιατρικής

Προσοχή!! Η παρακάτω ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά το Τμήμα Κτηνιατρικής   H προθεσμία της ηλεκτρονικής αποστολής των δικαιολογητικών σε  ευανάγνωστη μορφή στο email της Πρακτικής του Τμήματος...

Περισσότερα

Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Κτηνιατρικής

Αγαπητοί -τές Φοιτητές/τριες, Σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη (27/02/2020 ώρα 09:00) του διαστήματος υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής (λήξη στις 31/03/2020 15:00) του...

Περισσότερα