Β” Κύκλος – Οριστικά αποτελέσματα του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ακαδ. έτους 2023-2024

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος...

Περισσότερα

Β” Κύκλος – Προσωρινά αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής για το ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Στο αρχείο που ακολουθεί βρίσκεται τα αποτελέσματα με τη λίστα κατάταξης των φοιτητών/τριών (με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής...

Περισσότερα

Α” Κύκλος – Οριστικά αποτελέσματα Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής για το ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος...

Περισσότερα

Α” Κύκλος – Προσωρινά αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής για το ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Στο αρχείο που ακολουθεί βρίσκεται τα αποτελέσματα με τη λίστα κατάταξης των φοιτητών/τριών (με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής...

Περισσότερα

Β” Κύκλος – Νέα Περίοδος Εκδ. Ενδιαφέροντος, Παρουσίαση Ενημέρωσης ΤΕΖΠ ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί/ες Φοιτητές/τριες, Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του μικρού αριθμού αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβλήθηκαν (25 αιτήσεις από 40 θέσεις) δίνεται η δυνατότητα, για όποιο/α φοιτητή/τρια να υποβάλει Αίτηση...

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΖΠ

Αγαπητοί/ες Φοιτητές/τριες, Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του...

Περισσότερα