Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής και Ειδικής Αγωγής: Παράταση Προθεσμίας για διάστημα Πρακτικής Αύγουστο-Σεπτέμβρη & Σεπτέμβρη-Οκτώβρη

Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής και Ειδικής Αγωγής: Παράταση Προθεσμίας για διάστημα Πρακτικής Αύγουστο-Σεπτέμβρη & Σεπτέμβρη-Οκτώβρη

Αγαπητοί φοιτητές-τριες, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής», της «Καρτέλας Πρακτικής» και της ηλεκτρονικής αποστολής των δικαιολογητικών σε ευανάγνωστη μορφή στο email της...

Περισσότερα

Ανακοίνωση για τα Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής και Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διάστημα Πρακτικής Ιούνιο-Ιούλιο για τα Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής και Προσχολικής Εκπαίδευσης Αγαπητοί φοιτητές-τριες,  Η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η Πρακτική σας την περίοδο Ιούνιο-Ιούλιο, ιδιαίτερα...

Περισσότερα

Τελική Παράταση Προθεσμίας για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Προσοχή!! Η παρακάτω ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Μετά την απόφαση της 5ης Μαΐου για την επανέναρξη από 11.5.2020 της Πρακτικής Άσκησης, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η...

Περισσότερα

Νέα Παράταση Προθεσμίας για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Λόγω της υφιστάμενης  κατάστασης  στον τομέα της δημόσια υγείας (COVID-19), η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής», της «Καρτέλας Πρακτικής» και της ηλεκτρονικής αποστολής των δικαιολογητικών σε...

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Παράταση προθεσμίας Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Λόγω της υφιστάμενης  κατάστασης  στον τομέα της δημόσια υγείας (COVID-19), η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής», της «Καρτέλας Πρακτικής» και της ηλεκτρονικής αποστολής των δικαιολογητικών σε...

Περισσότερα

Αποτελέσματα υποψηφίων Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε την ονομαστική λίστα των ωφελούμενων για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση...

Περισσότερα