ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ   Λάρισα, 08/03/2024 Στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πρόγραμμα Σπουδών: Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα) Λάρισα, 7/3/2024 Στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας...

Περισσότερα

Ε.110-1Α: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Ε.110-1Α: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πρόγραμμα Σπουδών: Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Λάρισα, 19/02/2024 Ανακοινώνεται η προκήρυξη 2 (δύο) επιδοτούμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, στα...

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ για το ΠΣ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)

Στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό...

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ για το ΠΣ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πρόγραμμα Σπουδών: Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα) Λάρισα, 01/03/2023 Η ανακοίνωση σε συνημμένο αρχείο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ...

Περισσότερα

Ε.110-1Α: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με ΠΣ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Ε.110-1Α: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόγραμμα Σπουδών: Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Λάρισα, 13/02/2023 Ανακοινώνεται η προκήρυξη 9 (εννέα) επιδοτούμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, στα...

Περισσότερα