Παράταση Προθεσμιών Εγγραφής και Καρτέλας ΠΑ για το ΤΓΑ, για το ακ. έτος 2023-24

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος...

Περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας, για το Ακαδ. Έτος 2023-2024

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος...

Περισσότερα

Προσωρινά αποτελέσματα Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας, για το Ακαδ. Έτος 2023-2024

Αγαπητοί/έςΦοιτητές/τριες, Στο αρχείο που ακολουθεί βρίσκεται τα αποτελέσματα με τη λίστα κατάταξης των φοιτητών/τριών (με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής...

Περισσότερα

Παρουσίαση Ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των φοιτητών/τριών του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας, για θέσεις Αμειβόμενης...

Περισσότερα

Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας για το Ακαδ. Έτος 2023-24

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 και ώρα 12μμ, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα ΗΣΙΟΔΟΣ του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας, ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ακαδ....

Περισσότερα

ΤΓΑ Παράταση Προθεσμίας

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, δίνεται παράταση στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής, δικαιολογητικών και Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης (για έναρξη διαστήματος 1/7/2023) έως και Κυριακή 7 Μαΐου 2023,

Περισσότερα