ΤΓΑ Παράταση Προθεσμίας

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, δίνεται παράταση στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής, δικαιολογητικών και Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης (για έναρξη διαστήματος 1/7/2023) έως και Κυριακή 7 Μαΐου 2023,

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΓΑ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/-τριες, μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων (με αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης) για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την...

Περισσότερα

Προσωρινά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΓΑ για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την...

Περισσότερα

Παρουσίαση εκδήλωσης Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/τριες, σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη_στις 3/3/2023 και ώρα 09:00_του διαστήματος υποβολής «αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής» του Τμήματος...

Περισσότερα

Εκδήλωση ενημέρωσης στο Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 και ώρα 12.00, θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του τμήματος ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. για τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος στο πλαίσιο του...

Περισσότερα