Αποτελέσματα Υποψηφίων Τμήματος Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας για θέσιες Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/τές φοιτητές/τριες, Στο αρχείο που ακολουθεί βρίσκεται η λίστα κατάταξης των φοιτητών/τριών (με αριθμό φοιτητικού μητρώου Α.Ε.Μ.) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την...

Περισσότερα

Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής...

Περισσότερα

Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας για Πρακτική Άσκηση

Την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου και ώρα 12.30, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου...

Περισσότερα