ΤΓΙΥΠ και ΤΓΦΠΑΠ : Τελική παράταση για «Καρτέλα Πρακτικής»

Κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει (κυρίως στην εύρεση Φορέα Υποδοχής) , ορίζεται ως καταληκτική πια προθεσμία για την «Καρτέλα Πρακτικής» η 16η Μαΐου 2023 (υποβολή στο pa.uth.gr). Σημείωση: Η «αντιστοίχιση» που...

Περισσότερα

ΤΓΙΥΠ Παράταση Προθεσμίας

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ανακοινώνουμε παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής και...

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΓΙΥΠ για τις θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/-τριες, μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων (με αριθμό γενικού μητρώου) για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την...

Περισσότερα

Προσωρινά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΓΙΥΠ για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την...

Περισσότερα

ΤΓΙΥΠ «θέσεις Πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων»

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες ότι για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων υπάρχουν διαθέσιμες συνολικά δέκα (10) θέσεις πρακτικής...

Περισσότερα

Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/τριες, σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη_στις 9/3/2023 και ώρα 14:00_του διαστήματος υποβολής «αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής» του Τμήματος Γεωπονίας...

Περισσότερα