ΤΜΧΠΠΑ Παράταση Πρόθεσμίας

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Δίνετε  παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής (Στάδιο 3) και την ηλεκτρονική αποστολή...

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΜΧΠΠΑ για τις θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση  του ακαδ.έτους 2022-2023, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή...

Περισσότερα

Προσωρινά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΜΧΠΠΑ για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με αριθμό γενικού μητρώου)  για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την...

Περισσότερα

Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες, Σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη στις 1/3/2023 και ώρα 09:00 του διαστήματος υποβολής «Αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής» του Τμήματος Μηχανικών...

Περισσότερα

Εκδήλωση ενημέρωσης στο ΤΜΧΠΠΑ για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13.30, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Α1 ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. για τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου...

Περισσότερα

ΤΜΧΠΠΑ – Παράταση Προθεσμιών

Εκτάκτως δίνεται παράταση για όσους/ές επιθυμούν να εκπονήσουν την πρακτική του Αύγουστο -Σεπτέμβριο ( 1/8/2022-30/9/2022) στην υποβολή  της «Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης » στο pa.uth.gr με κωδικό θέσης από τον Άτλα, έως και την ...

Περισσότερα