ΤΜΜ – ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Α.Για πρακτική  Αύγουστο Σεπτέμβριο (1/8/2023 -30/9/2023) η προθεσμία για το Στάδιο 6 (υποβολή Καρτέλα Πρακτικής Άσκησης στο pa.uth.gr) είναι 16 Ιουνίου 2023 (24.00),16.6.2023 Β.Για πρακτική Σεπτέμβριο Οκτώβριο (1/9/2023-31/10/2023) η προθεσμία  για το...

Περισσότερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ αποκλειστικά ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΣΤΑΔΙΑ 3 ΚΑΙ 4)

Δίνεται παράταση στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής(Στάδιο 3),  και αποστολής δικαιολογητικών( Στάδιο 4) έως και Κυριακή 7 Μαΐου 2023.

Περισσότερα

ΤΜΜ Παράταση Προθεσμίας

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Δίνετε  παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής (Στάδιο 3) και την ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών (Στάδιο 4) μέχρι και την...

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΜΜ για τις θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση  του ακαδ.έτους 2022-2023, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή...

Περισσότερα

Προσωρινά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΜΜ για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με αριθμό γενικού μητρώου)  για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την...

Περισσότερα

Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες, Σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη στις 10/3/2023 και ώρα 09:00 του διαστήματος υποβολής «Αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής» του Τμήματος ...

Περισσότερα