Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος για την Πρακτική Άσκηση

Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο Ξύλινο Αμφιθέατρο του Τμήματος, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση/παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής...

Περισσότερα

ΤΓΙΥΠ – Παράταση προθεσμίας για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, Εγγραφές/δικαιολογητικά και Καρτέλες Π.Α.

Κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει (κυρίως στην εύρεση Φορέα Υποδοχής), ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την «Αίτηση Εγγραφής»/αποστολή δικαιολογητικών η 25η Μαΐου 2022 και για την «Καρτέλα...

Περισσότερα

ΤΓΙΥΠ – Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας στον Βόλο

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας προσφέρει θέσεις για πραγματοποίηση αμειβόμενης από το ΕΣΠΑ πρακτικής άσκησης των φοιτητών/-τριών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παρακαλούμε δείτε την επισυναπτόμενη...

Περισσότερα

ΤΓΙΥΠ – Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην εταιρεία Philosofish A.E. Υδατοκαλλιέργειες»

Η εταιρεία Philosofish A.E. Υδατοκαλλιέργειες προσφέρει θέσεις για πραγματοποίηση αμειβόμενης από το ΕΣΠΑ πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  στην εταιρεία Philosofish A.E. Υδατοκαλλιέργειες....

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΓΙΥΠ για τις θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων  για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό...

Περισσότερα

[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] – Προσωρινά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΓΙΥΠ για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, στο ακόλουθο αρχείο (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την...

Περισσότερα