Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Ακαδ. Έτους 2023-24

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 13.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω MsTeams (κωδικός : xvqeqva) , ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2023-2024,  η οποία...

Περισσότερα

Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Ακαδ. Έτους 2023-24

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 και ώρα 13.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Τμήματος, ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2023-2024,  η οποία...

Περισσότερα

Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Ακ. Έτους 2023-24

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την Αμειβόμενη Πρακτική του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024,  η οποία συγχρηματοδοτείται, στο...

Περισσότερα

Εκδήλωση Ενημέρωσης Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ακ. Έτους 2023-24

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, Την Δευτέρα 11  Μαρτίου 2024 και ώρα 14.00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  για την Αμειβόμενη Πρακτική ακαδ.έτους 2023-2024, μέσω MS Teams...

Περισσότερα

Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ακ. Έτους 2023-24

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, Την Παρασκευή 15  Μαρτίου 2024 και ώρα 10.00, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  για την Αμειβόμενη Πρακτική ακαδ.έτους 2023-2024, στο Αμφιθέατρο Πρώην Γαλλικού...

Περισσότερα

Εκδήλωση Ενημέρωσης Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Ακ. Έτους 2023-24

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, Την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 και ώρα 16.30, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  για την Αμειβόμενη Πρακτική ακαδ.έτους 2023-2024, διαδικτυακά μέσω MS-Teams στο μάθημα του 8ου...

Περισσότερα