ΤΛΧ – Παράταση Προθεσμίας για Καρτέλα Πρακτικής

Αγαπητοί/ -τες Φοιτητές/-τριες, κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει, κυρίως στην εύρεση φορέα υποδοχής, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση της καρτέλας πρακτικής (δήλωση φορέα με κωδικό...

Περισσότερα

ΤΠΕΒ – ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Δίνεται για το ακαδ έτος 2023-2024, η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση την περίοδο 15/07/2024 – 14/09/2024, με δυνατότητα παράτασης της ημερομηνίας λήξης της πρακτικής άσκησης...

Περισσότερα

ΤΒΒ, ΤΓΙΥΠ, ΤΓΦΠΑΠ – Παράταση Προθεσμίας για Καρτέλα Πρακτικής

Αγαπητοί/ -τες Φοιτητές/-τριες, κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει, κυρίως στην εύρεση φορέα υποδοχής, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση της καρτέλας πρακτικής (δήλωση φορέα με κωδικό Γκρουπ...

Περισσότερα

Β” Κύκλος – Νέα Περίοδος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ΤΠΔΜΒ για το ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί/ες Φοιτητές/τριες, Σας ενημερώνουμε ότι με Απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος υπ’αριθμ. 77ης/06-03-2024 εγκρίθηκε η διενέργεια Β’ κύκλου αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Αμειβόμενη Πρακτική...

Περισσότερα

Παρουσίαση Ενημέρωσης Τμήματος Κτηνιατρικής ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Κτηνιατρικής για θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος...

Περισσότερα

ΤΓΦΠΑΠ – Επιπρόσθετες χρηματοδοτούμενες θέσεις Π.Α. ακαδ. έτος 2023-2024

*αφορά μόνο τους/τις φοιτητές/-τριες που βρίσκονται στον Πίνακα 3 των Οριστικών Αποτελεσμάτων Έπειτα από αίτημα της Επιστημονικά Υπεύθυνης του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Αρ. πρωτ. 588/05-04-2023)...

Περισσότερα