Πώς να ξεκινήσω την Πρακτική μου

Απαραίτητα βήματα για έναρξη της Πρακτικής Άσκησης: ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΑΤΛΑΣ (www.atlas.grnet.gr) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» (www.pa.uth.gr) ΣΤΟ ΕΠΣ ΤΟΥ Π.Θ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ»...

Περισσότερα

Μηνιαία Φύλλα Εργασίας

Χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους, μπορείτε να κάνετε λήψη των Φύλλων Εργασίας για τους αντίστοιχους μήνες που θα πραγματοποιήσετε την Πρακτική σας...

Περισσότερα