Πώς να ξεκινήσω την Πρακτική μου

Διαδικασία επιλογής/ένταξης στο Πρόγραμμα αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (www.pa.uth.gr) ΣΤΟ ΕΠΣ ΤΟΥ Π.Θ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...

Περισσότερα

Μηνιαία Φύλλα Εργασίας

Χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους, μπορείτε να κάνετε λήψη των Φύλλων Εργασίας για τους αντίστοιχους μήνες που θα πραγματοποιήσετε την Πρακτική σας...

Περισσότερα