Παρουσίαση Εκδήλωσης Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη στις 11/3/2022 και ώρα 09:00 του διαστήματος υποβολής «Αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής» του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ) για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η λήξη του διαστήματος υποβολής αιτήσεων ορίζεται στις 24/3/2022 και ώρα 14:00.

Με τη λήξη της προθεσμίας θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με την κατάταξή σας.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα  pdf αρχεία, με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και οδηγίες συμμετοχής, όπως αυτά σας παρουσιάστηκαν στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε για το Τμήμα σας.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1 ΤΕΤΔ 2021-2022
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2 ΤΕΤΔ 2021-2022