Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΓΙΥΠ για τις θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,

μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων  για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος με αρ. πρωτ. 408_12/4/2022, παραμένει ως έχει.

Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ

Για όλους/-ες τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, η προθεσμία 1) υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο  http://pa.uth.gr 2) αποστολής των δικαιολογητικών στο email: praktiki.diae@uth.gr (σε ένα ενιαίο αρχείο pdf._την ίδια μέρα με την «αίτηση εγγραφής») και 3) υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο http://pa.uth.gr (με κωδικό group θέσης από το ΑΤΛΑΣ που σας δίνει ο Φορέας αφού αναρτήσει τη θέση) ορίζεται από  18 Απριλίου έως 22 Μαΐου 2022 (24:00).

Παρακαλούμε θερμά, για την ομαλή ροή των διαδικασιών, να υποβάλετε τις ηλεκτρονικές φόρμες (μενού «φοιτητές») εμπρόθεσμα, με πολύ προσοχή στα στοιχεία σας στην συμπλήρωση και να μην αφήνετε τις εκκρεμότητές σας στην εκπνοή της εκάστοτε προθεσμίας.

Επίσης παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ.