ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ για το ΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ

Στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό...

Περισσότερα

Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων του τμήματος ΠΣ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Λάρισα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λάρισα, 28/2/2023 Στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ...

Περισσότερα