Ανακοίνωση Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης Εαρ. Εξ. 2022-2023 Προγράμματος Σπουδών Φυσικοθεραπείας (πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας)

Ανακοινώνεται η προκήρυξη 10 (δέκα) επιδοτούμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με Κωδικό...

Περισσότερα