ΤΛΧ_Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Φοβερά Προστασία Α.Ε. 2023

Η «Φοβερά Προστασία Α.Ε.» κατέχει σημαντική θέση στον χώρο των εταιρειών που παρέχουν Λογιστικές, Φοροτεχνικές, Μισθοδοτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Η εταιρεία έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα...

Περισσότερα

ΤΛΧ Παράταση προθεσμίας

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, δίνεται παράταση στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής, δικαιολογητικών και Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης (για έναρξη διαστήματος 1/7/2023) έως και Πέμπτη 4 Μαΐου...

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΛΧ για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/-τριες, μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων (με αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης) για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την...

Περισσότερα

Προσωρινά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΛΧ για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την...

Περισσότερα

Παρουσίαση εκδήλωσης Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/τριες, σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη_στις 16/3/2023 και ώρα 08:00_του διαστήματος υποβολής «αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής» του...

Περισσότερα

Εκδήλωση ενημέρωσης στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 12.00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 1Γ01-Συνεδριακό κέντρο-κτίριο που στεγάζεται το εστιατόριο, ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. για τους/τις φοιτητές/-τριες...

Περισσότερα