ΤΓΙΥΠ και ΤΓΦΠΑΠ : Τελική παράταση για «Καρτέλα Πρακτικής»

Κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει (κυρίως στην εύρεση Φορέα Υποδοχής) , ορίζεται ως καταληκτική πια προθεσμία για την «Καρτέλα Πρακτικής» η 16η Μαΐου 2023 (υποβολή στο pa.uth.gr). Σημείωση: Η «αντιστοίχιση» που...

Περισσότερα

Ανακοίνωση επί των αποτελεσμάτων ΤΓΦΠΑΠ – Επιπλέον χρηματοδοτούμενες θέσεις Π.Α.

Αγαπητοί Φοιτητές και Αγαπητές Φοιτήτριες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, έπειτα από αίτημα του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Τμήματος  (Αρ. πρωτ. 519/20-03-2023) και συνακόλουθη...

Περισσότερα

ΤΓΦΠΑΠ Παράταση Προθεσμίας

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ανακοινώνουμε παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων...

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΓΦΠΑΠ για τις θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/-τριες, μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων  για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό...

Περισσότερα

Προσωρινά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΓΦΠΑΠ για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την...

Περισσότερα

Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/τριες, σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη_στις 9/3/2023 και ώρα 14:00μ.μ._του διαστήματος υποβολής «αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής» του Τμήματος...

Περισσότερα