Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Α ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. για τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου...

Περισσότερα

ΤΠΜ – Παράταση προθεσμίας

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τήτριες, Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης » στο pa.uth.gr με κωδικό θέσης από τον Άτλα, έως και την  Δευτέρα  30 Μαΐου 2022 (24.00).

Περισσότερα

Θέσεις Πρακτικής ΓΙΑ ΤΑΜ,ΤΜΜ,ΤΗΜΜΥ & ΤΠΜ από την εταιρεία GLM με έδρα το Κιλκίς

H GLM είναι μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και συγκεκριμένα το Κιλκίς, που εξειδικεύεται σε συστήματα σκίασης για κάθε τύπο εξωτερικού χώρου. Αναζητούμε 3 φοιτητές/τριες των τμημάτων των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών,...

Περισσότερα

ΤΠΜ – Ανακοίνωση για την προθεσμία του Σταδίου 6

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2022 (24.00)να έχετε ολοκληρώσει την υποβολή της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από ΑΤΛΑ

Περισσότερα

Προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης σε Τεχνικό Γραφείο στη Λάρισα

Θέσεις πρακτικής άσκησης σε Τεχνικό Γραφείο στη Λάρισα (www.dachtaris.gr) με αντικείμενο μελέτες κτιριακών έργων. Θέση πολιτικού μηχανικού (κωδικός atlas: 205200) Θέση μηχανολόγου μηχανικού (κωδικός atlas: 205191) Θέση ηλεκτρολόγου...

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα υποψηφίων ΤΠΜ για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από...

Περισσότερα