Β” Κύκλος – Νέα Περίοδος Εκδ. Ενδιαφέροντος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί/ες Φοιτητές/τριες, Σας ενημερώνουμε ότι με Απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος υπ’αριθμ. 45ης/12-06-2024 εγκρίθηκε η διενέργεια Β’ κύκλου αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Αμειβόμενη Πρακτική...

Περισσότερα

Γ” Κύκλος – Παρουσίαση εκδήλωσης Τμήματος Περιβάλλοντος για το Ακ. Έτος 2023-24

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των φοιτητών/τριών του Τμήματος Περιβάλλοντος, για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής...

Περισσότερα

Γ” Κύκλος – Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών για το Ακ. Έτος 2023-24

Την Παρασκευή 07 Ιουνίου 2024 και ώρα 11πμ, θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ακαδ. Έτους 2023-24, η οποία συγχρηματοδοτείται...

Περισσότερα

ΤΨΣ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΑ Ι. Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΠΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/7/2024, η...

Περισσότερα

Γ” Κύκλος – Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Περιβάλλοντος για το Ακ. Έτος 2023-24

Τη Τετάρτη 29 Μαϊου 2024 και ώρα 11πμ, θα πραγματοποιηθεί στο Αίθουσα: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ» του Τμήματος Περιβάλλοντος, ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο...

Περισσότερα

ΤΛΧ – Παράταση Προθεσμίας για Καρτέλα Πρακτικής

Αγαπητοί/ -τες Φοιτητές/-τριες, κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει, κυρίως στην εύρεση φορέα υποδοχής, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση της καρτέλας πρακτικής (δήλωση φορέα με κωδικό...

Περισσότερα