Παρουσίαση Ενημέρωσης Τμήματος Φυσικής ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/-τριες, Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των φοιτητών/τριών του Τμήματος Φυσικής, για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής...

Περισσότερα

Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ακ. Έτους 2023-24

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των φοιτητών/τριών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, για θέσεις Αμειβόμενης...

Περισσότερα

Β” Κύκλος – Προσωρινά αποτελέσματα για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών, για το ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Στο αρχείο που ακολουθεί βρίσκεται τα αποτελέσματα με τη λίστα κατάταξης των φοιτητών/τριών (με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου  προγράμματος Πρακτικής...

Περισσότερα

Β” Κύκλος – Νέα Περίοδος Εκδ. Ενδιαφέροντος, Παρουσίαση Ενημέρωσης ΤΕΖΠ ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί/ες Φοιτητές/τριες, Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του μικρού αριθμού αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβλήθηκαν (25 αιτήσεις από 40 θέσεις) δίνεται η δυνατότητα, για όποιο/α φοιτητή/τρια να υποβάλει Αίτηση...

Περισσότερα

Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Φυσικής Ακαδ. Έτους 2023-24

Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 και ώρα 12.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 11 , ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την  Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2023-2024, η οποία συγχρηματοδοτείται, στο...

Περισσότερα

Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας για Ακ. Έτος 2023-24

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής...

Περισσότερα