Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΜΜ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και...

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΜΧΠΠΑ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,...

Περισσότερα

Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί-τες φοιτητές-τριες, Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε τη λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και της...

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΠΤΕΑ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων οι Πίνακες των επιτυχόντων και των επιλαχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση...

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει (κυρίως στην εύρεση Φορέα Υποδοχής) λόγω συνεχιζόμενης κρίσης στη δημόσια υγεία, ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την «Αίτηση Εγγραφής»/αποστολή...

Περισσότερα

Αποτελέσματα υποψηφίων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Γενικού Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την...

Περισσότερα