Οριστικά αποτελέσματα υποψηφίων Τμήμα Φυσικής για το ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος...

Περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα υποψηφίων Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για το ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος...

Περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής για το ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος...

Περισσότερα

Β” Κύκλος – Νέα Περίοδος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ΤΠΔΜΒ για το ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί/ες Φοιτητές/τριες, Σας ενημερώνουμε ότι με Απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος υπ’αριθμ. 77ης/06-03-2024 εγκρίθηκε η διενέργεια Β’ κύκλου αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Αμειβόμενη Πρακτική...

Περισσότερα

Προσωρινά αποτελέσματα υποψηφίων Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για το ακαδ. έτος 2023-2024

Στο αρχείο που ακολουθεί, βρίσκεται η λίστα κατάταξης των ωφελούμενων φοιτητών/τριών (με αριθμό γενικού μητρώου) για θέσεις Πρακτικής Άσκησης  ακαδ. έτους 2023-2024, , που πληρούν τις προϋποθέσεις της θεσμοθέτησης του...

Περισσότερα

Προσωρινά αποτελέσματα υποψηφίων Τμήμα Φυσικής για το ακαδ. έτος 2023-2024

Στο αρχείο που ακολουθεί, βρίσκεται η λίστα κατάταξης των ωφελούμενων φοιτητών/τριών (με αριθμό γενικού μητρώου) για θέσεις Πρακτικής Άσκησης  ακαδ. έτους 2023-2024, , που πληρούν τις προϋποθέσεις της θεσμοθέτησης του...

Περισσότερα