Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 και ώρα 11.00 στην Αίθουσα 1 θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής...

Περισσότερα

Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο Κορδάτου, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση/παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από...

Περισσότερα

Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες καλή ακαδημαϊκή χρονιά! Οι τεταρτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες όλων των ειδικοτήτων καλούνται να παρακολουθήσουν μέσω MS TEAMS την παρουσίαση – ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση ειδικοτήτων...

Περισσότερα