ΤΗΜΜΥ, ΤΠΤ, ΤΓΙΥΠ – 3 θέσεις στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Α.Ε, Μαρούσι, Αθήνα

Αγαπητοί Φοιτητές/ τριες, Στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και η εταιρεία Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Α.Ε, που εδρεύει στο Μαρούσι στην Αθήνα, έχει εισάγει στο σύστημα ΑΤΛΑΣ τις παρακάτω θέσεις...

Περισσότερα