Δύο θέσεις Πρακτικής Άσκησης για Φοιτητές του ΤΑΜ

Το αρχιτεκτονικό γραφείο του κ. Ιωάννη Α. Νασιόυλα που βρίσκεται στο Βόλο Κ.Καρτάλη 71, ενδιαφέρεται να απασχολήσει δύο (2) φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για Πρακτική Άσκηση το...

Περισσότερα