Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, για το Ακ. Έτος 2023-24

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/-τριες, Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των φοιτητών/τριών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, για θέσεις Αμειβόμενης...

Περισσότερα

Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος για Ακ. Έτος 2023-24

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/-τριες, Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των φοιτητών/-τριών του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού...

Περισσότερα

Παρουσίαση ενημέρωσης Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Ακ. Έτους 2023-24

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των φοιτητών/τριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, για...

Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ   Λάρισα, 08/03/2024 Στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Λάρισα, 11/3/2024 Στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας...

Περισσότερα

Παρουσίαση ενημέρωσης Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για το Ακ. Έτος 2023-24

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των φοιτητών/τριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, για...

Περισσότερα