Ενημέρωση (σχετικά με τους Φορείς) για Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που πραγματοποίησαν Πρακτική Άσκηση σε Δημόσιο Φορέα την 1η χρονιά είναι υποχρεωμένοι από το πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός τους να πραγματοποιήσουν φέτος Πρακτική Άσκηση αποκλειστικά και...

Περισσότερα

Υποβολή Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης – Τμήμα ΙΑΚΑ

Η υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας «ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ξεκινάει από σήμερα 18/5/2021 και ολοκληρώνεται: για όσες/ους επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση τον Ιούλιο: έως και τις 30/5/2021 για όσες/ους επιθυμούν να...

Περισσότερα

ΤΜΧΠΠΑ Προθεσμία Στάδιο 6

Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.: Με την ολοκλήρωση των Σταδίων 3 και 4, είστε στο Στάδιο 5 της εύρεσης Φορέας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» -δήλωση φορέα (Στάδιο 6), με κωδικό θέσης από τον ΑΤΛΑ...

Περισσότερα

Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί/τες φοιτητές/τριες, Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε τη λίστα των ωφελούμενων για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό...

Περισσότερα

Ανακοίνωση επί των αποτελεσμάτων ΙΑΚΑ – Επιπλέον χρηματοδοτούμενες θέσεις Π.Α.

Αγαπητ@ Φοιτητ@ του Τμήματος Iστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Τμήματος Ιστοριας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αρ. πρωτ. 572/10-05-2021) και...

Περισσότερα

Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί/τες φοιτητές/τριες, Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε τη λίστα των ωφελούμενων για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό...

Περισσότερα