Προσωρινά αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΕΤΔ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/τές φοιτητές/τριες, Στο αρχείο που ακολουθεί βρίσκεται η λίστα κατάταξης των φοιτητών/τριών (με αριθμό φοιτητικού μητρώου ΑΕΜ) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την...

Περισσότερα

ΤΠΜ – Παράταση Προθεσμίας

Δίνεται παράταση στην προθεσμία για την υποβολή Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης (Στάδιο 6) έως και την Παρασκευη 19 Μαΐου 2023 (24.00). Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα υποψηφίων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση  του ακαδ.έτους 2022-2023, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή...

Περισσότερα

ΤΓΙΥΠ και ΤΓΦΠΑΠ : Τελική παράταση για «Καρτέλα Πρακτικής»

Κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει (κυρίως στην εύρεση Φορέα Υποδοχής) , ορίζεται ως καταληκτική πια προθεσμία για την «Καρτέλα Πρακτικής» η 16η Μαΐου 2023 (υποβολή στο pa.uth.gr). Σημείωση: Η «αντιστοίχιση» που...

Περισσότερα

ΤΙΑΚΑ_ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑ 1/8/2023

Δίνεται παράταση στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής, δικαιολογητικών και Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης έως και Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για έναρξη Πρακτικής Άσκησης 1/8/2023  

Περισσότερα

Προσωρινά Αποτελέσματα υποψηφίων ΤΜ για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/τές φοιτητές/τριες, Στο αρχείο που ακολουθεί βρίσκεται η λίστα κατάταξης των φοιτητών/τριών (με αριθμό φοιτητικού μητρώου ΑΕΜ) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την...

Περισσότερα