ΤΠΜ – Παράταση προθεσμίας

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τήτριες, Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης » στο pa.uth.gr με κωδικό θέσης από τον Άτλα, έως και την  Δευτέρα  30 Μαΐου 2022 (24.00).

Περισσότερα

ΤΜΧΠΠΑ – Παράταση προθεσμίας

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τήτριες, Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης » στο pa.uth.gr με κωδικό θέσης από τον Άτλα, έως και την  Δευτέρα  30 Μαΐου 2022 (24.00).

Περισσότερα

ΤΓΙΥΠ – Παράταση προθεσμίας για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, Εγγραφές/δικαιολογητικά και Καρτέλες Π.Α.

Κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει (κυρίως στην εύρεση Φορέα Υποδοχής), ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την «Αίτηση Εγγραφής»/αποστολή δικαιολογητικών η 25η Μαΐου 2022 και για την «Καρτέλα...

Περισσότερα

ΙΑΚΑ – Παράταση προθεσμίας για την Καρτέλα Πρακτικής

Δίνεται εκτάκτως παράταση μέχρι και  27 Μαΐου 2022(24:00)  για την συμπλήρωση της καρτέλας Πρακτικής .

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων THMMY για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την...

Περισσότερα

ΤΟΕ – Προσωρινά Αποτελέσματα υποψηφίων για τον δεύτερο κύκλο θέσεων Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τήτριες, Στο ακόλουθο κείμενο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων του δεύτερου κύκλου των υποψηφίων για τις επιπλέον θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την...

Περισσότερα