Προσωρινά αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΚ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/τές φοιτητές/τριες, Στο αρχείο που ακολουθεί βρίσκεται η λίστα κατάταξης των φοιτητών/τριών (με αριθμό φοιτητικού μητρώου ΑΕΜ) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την...

Περισσότερα

ΠΤΕΑ – 3 θέσεις στο «Babaloon» Εργαστήρι Δημιουργικής Εκφρασης και Ψυχαγωγίας

3 θεσεις για ειδική αγωγή κωδικός: 253441 «Babaloon» Εργαστήρι Δημιουργικής Εκφρασης και Ψυχαγωγίας Αικατερίνη Αμπράζη- Ελένη Αμπράζη Περικλέους 18,...

Περισσότερα

Προσωρινά αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΠΕΒ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/τές φοιτητές/τριες, Στο αρχείο που ακολουθεί βρίσκεται η λίστα κατάταξης των φοιτητών/τριών (με αριθμό φοιτητικού μητρώου ΑΕΜ) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την...

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΕΖΠ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων  για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό...

Περισσότερα

Προσωρινά Αποτελέσματα υποψηφίων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Μητρώου Φοιτητή όπως δηλώθηκε στην ηλεκτρονική Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου...

Περισσότερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ αποκλειστικά ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΣΤΑΔΙΑ 3 ΚΑΙ 4)

Δίνεται παράταση στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής(Στάδιο 3),  και αποστολής δικαιολογητικών( Στάδιο 4) έως και Κυριακή 7 Μαΐου 2023.

Περισσότερα