ΤΑΜ – Παράταση στις προθεσμίες της Πρακτικής Άσκησης

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τήτριες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr, της αποστολής των δικαιολογητικών στο email praktiki.arch@uth.gr και...

Περισσότερα

Παράταση στη προθεσμία του ΤΕΖΠ

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τήτριες, Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης » στο pa.uth.gr με κωδικό θέσης από τον Άτλα, έως και την  Παρασκευή  27 Μαΐου 2022 (24.00).

Περισσότερα

ΤΓΦΠΑΠ – Παράταση προθεσμίας για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, Εγγραφές/δικαιολογητικά και Καρτέλες Π.Α.

Κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει (κυρίως στην εύρεση Φορέα Υποδοχής), ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την «Αίτηση Εγγραφής»/αποστολή δικαιολογητικών η 23η Μαΐου 2022 και για την «Καρτέλα...

Περισσότερα

ΤΒΒ – Παράταση προθεσμίας για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, Εγγραφές/δικαιολογητικά και Καρτέλες Π.Α.

Κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει (κυρίως στην εύρεση Φορέα Υποδοχής), ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την «Αίτηση Εγγραφής»/αποστολή δικαιολογητικών η 20η Μαΐου 2022 και για την «Καρτέλα...

Περισσότερα

ΙΑΚΑ – Παράταση προθεσμίας για την Καρτέλα Εγγραφής και αποστολή δικαιολογητικών

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τήτριες, Δίνεται εκτάκτως τελική παράταση μέχρι και 18 Μαΐου 2022 για την υποβολή της αίτησης εγγραφής σας και την αποστολή των δικαιολογητικών σας λόγω του στενού χρονικού διαστήματος που...

Περισσότερα

Θέσεις Πρακτικής για ΠΤΕΑ & ΠΤΠΕ από το ΚΔΑΠ Schoola Hoop στο Βόλο

Η δομή ΚΔΑΠ Schoola Hoop με έδρα το Βόλο αναζητά φοιτητή/τρια για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο . Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 6940408722 , email: schoolahoopkdap@gmail.com . Υπεύθυνη δομής : Ευαγγελία...

Περισσότερα