Προσωρινά αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, για το ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Στο αρχείο που ακολουθεί βρίσκονται τα αποτελέσματα με τη λίστα κατάταξης των φοιτητών/τριών (με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής...

Περισσότερα

ΤΔEΞΥΣ – Ανάρτηση Ανανεωμένης Ασφαλιστικής Ικανότητας

Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες που εκκρεμεί η ανάρτηση της ανανεωμένης ασφαλιστικής τους ικανότητας μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης από Πέμπτη 30 Μαΐου έως Τρίτη 4 Ιουνίου και να ανεβάσουν την...

Περισσότερα

ΤΔΕΥ – Ανάρτηση Ανανεωμένης Ασφαλιστικής Ικανότητας

Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες που εκκρεμεί η ανάρτηση της ανανεωμένης ασφαλιστικής τους ικανότητας μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης από Πέμπτη 30 Μαΐου έως Τετάρτη 5 Ιουνίου και να ανεβάσουν την...

Περισσότερα

ΤΔΔ – Ανάρτηση Ανανεωμένης Ασφαλιστικής Ικανότητας

Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες που εκκρεμεί η ανάρτηση της ανανεωμένης ασφαλιστικής τους ικανότητας μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης από Πέμπτη 30 Μαΐου έως Τετάρτη 5 Ιουνίου και να ανεβάσουν την...

Περισσότερα

Β’ Κύκλος – Οριστικά αποτελέσματα Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών για το ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος...

Περισσότερα

ΤΠΔΜΒ – Παράταση Προθεσμίας Συμπλήρωσης Δελτίου ΠΑ για Α” Κύκλο

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, Για τους/ις φοιτητές/τριες Α΄ κύκλου αιτήσεων του Τμήματος με Έναρξη Πρακτικής Αύγουστο – Σεπτέμβριο ή Σεπτέμβριο – Οκτώβριο δίνεται παράταση έως 17/06/2024 (23:59) για συμπλήρωση μέσω του...

Περισσότερα