Προσωρινά Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τήτριες, Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Μητρώου(ΑΕΜ)) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή...

Περισσότερα

Θέσεις Πρακτικής ΓΙΑ ΤΑΜ,ΤΜΜ,ΤΗΜΜΥ & ΤΠΜ από την εταιρεία GLM με έδρα το Κιλκίς

H GLM είναι μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και συγκεκριμένα το Κιλκίς, που εξειδικεύεται σε συστήματα σκίασης για κάθε τύπο εξωτερικού χώρου. Αναζητούμε 3 φοιτητές/τριες των τμημάτων των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών,...

Περισσότερα

ΤΜΜ – Ανακοίνωση για την προθεσμία του Σταδίου 6

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2022 (24.00)να έχετε ολοκληρώσει την υποβολή της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από ΑΤΛΑ για όσους επιθυμούν κα εκπονήσουν πρακτική 1/7/2022-31/8/2022 και...

Περισσότερα

ΤΠΜ – Ανακοίνωση για την προθεσμία του Σταδίου 6

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2022 (24.00)να έχετε ολοκληρώσει την υποβολή της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από ΑΤΛΑ

Περισσότερα

ΤΜΧΠΠΑ – Ανακοίνωση για την προθεσμία του Σταδίου 6

ΠΑΡΑΚΑΛΩ επομένως ΜΕΧΡΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2022 (24.00)να έχετε ολοκληρώσει την υποβολή της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από ΑΤΛΑ.

Περισσότερα

ΙΑΚΑ – Προθεσμία για καρτέλα Πρακτικής Άσκησης

Όσοι/ες ενδιαφέρονται για την πρακτική της περιόδου  Ιουλίου – Αυγούστου, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα, ορίζεται η...

Περισσότερα