Οριστικά αποτελέσματα υποψηφίων για την Αμειβόμενη Πρακτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος...

Περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ακαδ. έτους 2023-2024

Αγαπητοί/-τές Φοιτητές/-τριες του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/-τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ....

Περισσότερα

Παρουσίαση Ενημέρωσης Τμήματος Κτηνιατρικής ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Κτηνιατρικής για θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος...

Περισσότερα

Προσωρινά αποτελέσματα Π.Α. υποψηφίων ΤΠΕΒ για το ακαδ. έτος 2023-2024

Στο αρχείο που ακολουθεί, βρίσκεται η λίστα κατάταξης των ωφελούμενων φοιτητών/τριών (με αριθμό γενικού μητρώου) για θέσεις Πρακτικής Άσκησης  ακαδ.έτους 2023-2024, , που πληρούν τις προϋποθέσεις της θεσμοθέτησης του...

Περισσότερα

ΠΤΠΕ & ΠΤΕΑ Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο ΚΔΑΠ Schoola hoop στο Βόλο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές εκπαιδευτικοί από τα τμήματα προσχολικής ή ειδικής αγωγής για πρακτική άσκηση στη δομή Schoola hoop ΚΔΑΠ για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο με αγάπη και όρεξη για...

Περισσότερα

Προσωρινά αποτελέσματα υποψηφίων ΤΜΧΠΠΑ για το ακαδ. έτος 2023-2024

Στο αρχείο που ακολουθεί, βρίσκεται η λίστα κατάταξης των ωφελούμενων φοιτητών/τριών (με αριθμό γενικού μητρώου) για θέσεις Πρακτικής Άσκησης  ακαδ.έτους 2023-2024, , που πληρούν τις προϋποθέσεις της θεσμοθέτησης του...

Περισσότερα