Οριστικά Αποτελέσματα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ακαδ. έτους 2023-2024

  Αγαπητοί/-τές Φοιτητές/-τριες του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/-τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, η...

Περισσότερα

ΤΛΧ_Επιπρόσθετες χρηματοδοτούμενες θέσεις Π.Α. _ακαδ. έτος 2023-2024

*αφορά μόνο τους/τις φοιτητές/-τριες που βρίσκονται στον Πίνακα 3 του Πρακτικού των Αποτελεσμάτων Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αρ. πρωτ. 441/16-04-2024) και...

Περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα υποψηφίων για την Αμειβόμενη Πρακτικής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για το ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος...

Περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  για το Ακαδ. Έτος 2023-2024

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος...

Περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα Τμήματος Μαθηματικών για το Ακαδ. Έτος 2023-2024

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος...

Περισσότερα

ΤΓΦΠΑΠ – Προθεσμία Εγγραφής και Ανάρτησης Δικαιολογητικών

Αγαπητοί Φοιτητές /-τριες του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, παρακαλούμε να ολοκληρώσετε τις εγγραφές σας και την ανάρτηση των δικαιολογητικών μέχρι το πολύ στις 29/04/2024. Προσοχή στα...

Περισσότερα