Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΕΖΠ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων  για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό...

Περισσότερα

Προσωρινά Αποτελέσματα υποψηφίων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Μητρώου Φοιτητή όπως δηλώθηκε στην ηλεκτρονική Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου...

Περισσότερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ αποκλειστικά ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΣΤΑΔΙΑ 3 ΚΑΙ 4)

Δίνεται παράταση στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής(Στάδιο 3),  και αποστολής δικαιολογητικών( Στάδιο 4) έως και Κυριακή 7 Μαΐου 2023.

Περισσότερα

ΠΤΕΑ & ΠΤΠΕ Θέσεις Πρακτικής στα ΚΔΑΠ Κάτι Παίζει

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Κάτι Παίζει 1 (  Αχιλλοπούλου 158 με Κ.Καρταλη, Βολος 📞 2421054212) και Κάτι Παίζει 2 (Αγησάνδρου 57 , Αλυκές Βόλου 📞2421310300) » δέχονται φοιτήτριες του τμήματος προσχολικής και...

Περισσότερα

ΤΟΕ Παράταση προθεσμίας Αιτήσεων Εγγραφής & Δικαιολογητικών

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τήτριες, Δίνεται παράταση στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εγγραφής & αποστολής δικαιολογητικών στο praktiki.econ@uth.gr (Βήμα 2 στην παρουσίαση), έως και Κυριακή 7 Μαΐου...

Περισσότερα

TIAKA – Παράταση Προθεσμίας

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, δίνεται παράταση στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής, δικαιολογητικών και Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης έως και Κυριακή 7 Μαΐου 2023.

Περισσότερα