ΤΟΕ – Προσωρινά Αποτελέσματα υποψηφίων για τον δεύτερο κύκλο θέσεων Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τήτριες, Στο ακόλουθο κείμενο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων του δεύτερου κύκλου των υποψηφίων για τις επιπλέον θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την...

Περισσότερα

Προσωρινά Αποτελέσματα υποψηφίων ΤΕΦΑΑ για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/τες φοιτητές/τριες, Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε τη λίστα με τα αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών και φοιτητριών Β΄Κύκλου, που μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση (ΜΚ2020) για το...

Περισσότερα

Ανακοίνωση επί των αποτελεσμάτων ΤΒΒ – Επιπλέον χρηματοδοτούμενες θέσεις Π.Α.

Αγαπητοί Φοιτητές και Αγαπητές Φοιτήτριες του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, έπειτα από αίτημα του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Αρ. πρωτ. 389/30-03-2022) και συνακόλουθη...

Περισσότερα

Ανακοίνωση επί των αποτελεσμάτων ΤΗΜΜΥ- Επιπλέον χρηματοδοτούμενες θέσεις Π.Α.

Αγαπητοί Φοιτητές και Αγαπητές Φοιτήτριες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (Αρ. πρωτ. 967/24-05-2021)...

Περισσότερα

Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 2020-2021

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την...

Περισσότερα

Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί/τες φοιτητές/τριες, Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε τη λίστα των ωφελούμενων για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό...

Περισσότερα