Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΠΤΕΑ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων οι Πίνακες των επιτυχόντων και των επιλαχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση...

Περισσότερα

Αποτελέσματα υποψηφίων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Γενικού Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την...

Περισσότερα

Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες, Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Γενικού Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την...

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΠΜ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2020-2021 και Έγκριση Επιπλέον Θέσεων

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, και την αξιολόγηση από την Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης, οι Πίνακες των επιτυχόντων και των επιλαχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική...

Περισσότερα

Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί-τές φοιτητές-τριες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (όλοι-ες που υπέβαλαν εμπρόθεσμα Αίτηση Εκδήλωσης...

Περισσότερα

Ανακοίνωση επί των αρχικών αποτελεσμάτων Π.Α. 2020-2021 του Τ.Ο.Ε. – Επιπλέον θέσεις

Αγαπητ@ Φοιτητ@ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων καθώς και τη διαδικασία ανακατανομής των διαθέσιμων χρηματοδοτούμενων θέσεων Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης στα...

Περισσότερα